Una estructura sòlida i tecnològicament avançada

A Agpograf hem fet cinquanta anys. Volem compartir aquesta satisfacció amb totes les persones que ho han fet possible: amb els professionals que treballen i han treballat a l’empresa, amb les empreses col·laboradores que sempre han estat al nostre costat teixint una xarxa sòlida i solvent, i especialment amb vosaltres, els nostres clients i amics. Us volem agrair la vostra confiança per  haver fet possible aquesta fita, que ens estimula a continuar amb forces i objectius renovats.

En aquests cinquanta anys, hem estat fidels a l‘objectiu inicial: reinvertir constantment tot el que l’empresa  genera. Només aquesta exigència ens ha permès renovar contínuament el nostre parc de màquines per equilibrar l’essència competitiva i la voluntat de permanència en el temps. Avui, en un entorn endurit i extraordinàriament competitiu, continuem ampliant i invertint en nous serveis.

La nostra empresa compleix els estàndards de qualitat més exigents en certificacions mediambientals (PEFC, FSC, Bones Pràctiques Mediambientals – CDTICG), de qualitat dels processos (ISO 9001 i ISO 14001), i en la gestió del color (ISO 12647/2).

Som pioners a Europa d’una tecnologia revolucionària que us presentem especialment en aquest llibre: la multicromia, una tècnica d’impressió d’alta qualitat que permet reproduir pràcticament tot l’espectre de color RGB en impressió offset, una mostra més del nostre compromís amb la recerca i el desenvolupament dins de la indústria gràfica.

Amb la multicromia hem aconseguit anar més enllà dels estàndards habituals de reproducció a color.

Estem convençuts que la diversificació de mercats és clau per a la supervivència i competitivitat de les empreses, i és per això que exportem un volum cada vegada més important de productes i serveis a França i Suïssa, i darrerament hem posat la primera pedra per treballar amb el Quebec i Alemanya. Aquesta exigència també repercuteix positivament en un millor servei vers els nostres clients més propers i tradicionals.

Treballem perquè el resultat del nostre esforç sigui la satisfacció plena dels nostres clients, i ho fem amb il·lusió renovada per afrontar els reptes de present i de futur al vostre costat.

Montserrat Gonzàlez

Gerència