Sol·licitud de Pressupost

Dades Personals

Client*

Adreça postal

Telèfon*

Codi postal

Població i Provincia

Persona de contacte

Su e-mail (requerido)

Dades Tècniques

Tipus de treball

Quantitat

Treballs a realitzar

Tipus de fitxer

Control real de color

Control real de continguts

Quantitat

Format del treball (Obert)

Format del treball (Tancat)

Nombre de colors

Cara

Dors

Interior

Cara

Dors

Cobertura

Cara

Dors

Papers

Interior

Cobertura

Altres papers

Acabats

Enquadernació

Cobertura

Observacions

© AGPOGRAF IMPRESSORS • Pujades, 124 – 08005 Barcelona – Poblenou • Tel. +34 93 320 84 60 • agpo@agpograf.cat